Slide show :
Kościół w Namyślinie około 1931 roku.
Kościół w Namyślinie około 1931 roku.