Slide show :
Kościół w Namyślinie w styczniu 2007 roku.
Kościół w Namyślinie w styczniu 2007 roku.