Slide show :
Kościół w Namyślinie w lutym 2006 roku.
Kościół w Namyślinie w lutym 2006 roku.