Slide show :
Kościół w Namyślinie w marcu 2007 roku.
Kościół w Namyślinie w marcu 2007 roku.