Slide show :
Karta wysłana po 1905 roku. Bogate zdobienia motywami leśnymi nadają jej szczególnego charakteru, odpowiadającemu specyfice miejsca, jakim jest Namyślin. Karta na pięciu wglądówkach prezentuje kościół i gospodę Grahlow, budynek nadleśnictwa podczas rozbudowy, budynek leśnictwa, będący jednocześnie siedzibą królewskiego urzędu stanu cywilnego (Königliche Standesamt und Forsthaus), budynek administracyjny młyna Krusego oraz dom pastora. Wydawcą karty był właściciel gospody Grahlow; zdjęcia wykonał Conrad Schroeder z Dębna. Skan karty udostępniony dzięki uprzejmości Pana Rolanda Hagedorna, którego dziadek, Arnold Hagedorn, był w latach 1890-1900 leśniczym w Namyślinie a jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego.
Karta wysłana po 1905 roku. Bogate zdobienia motywami leśnymi nadają jej szczególnego charakteru, odpowiadającemu specyfice miejsca, jakim jest Namyślin. Karta na pięciu wglądówkach prezentuje kościół i gospodę Grahlow, budynek nadleśnictwa podczas rozbudowy, budynek leśnictwa, będący jednocześnie siedzibą królewskiego urzędu stanu cywilnego (Königliche Standesamt und Forsthaus), budynek administracyjny młyna Krusego oraz dom pastora. Wydawcą karty był właściciel gospody Grahlow; zdjęcia wykonał Conrad Schroeder z Dębna. Skan karty udostępniony dzięki uprzejmości Pana Rolanda Hagedorna, którego dziadek, Arnold Hagedorn, był w latach 1890-1900 leśniczym w Namyślinie a jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego.