Slide show :
Karta pocztowa wykonana techniką litograficzną, wysłana z dworca Neumuhl-Kutzdorf 10 lipca 1901 roku. Na pięciu zbliżeniach przedstawiono kolejno: kompleks budynków młyna i tartaku, widok na dolinę Myśli (zaznaczono jadący pociąg, zapewne aby podkreślić wagę nowej linii kolejowej), staw młyński na Myśli, kościół, restaurację przy dworcu, wówczas jeszcze nazywaną od nazwiska właściciela lub dzierżawcy (w tym wypadku Kuherta - być może wystąpił błąd w zapisie, bowiem na poprzedniej karcie właściciel nazywał się Kuhnert). Na uwagę zwraca widok kościoła. Jest on wprawdzie wykonany dość schematycznie, jednakże pozwala zorientować się w kształcie dawnego budynku świątyni namyślińskiej. Była to budowla ryglowa, z wieżą, z dwoma rzędami okien, rozłożonymi w sześciu osiach, ze ścianami bielonymi zapewne wapnem. Powstała w okresie wojny siedmioletniej, a około 1903 roku została zastąpiona nową, ceglaną, zbudowaną w stylu neogotyckim. Wydawcą karty był H. Faethe, z Kostrzyna. Numer wzoru karty 8907.
Karta pocztowa wykonana techniką litograficzną, wysłana z dworca Neumuhl-Kutzdorf 10 lipca 1901 roku. Na pięciu zbliżeniach przedstawiono kolejno: kompleks budynków młyna i tartaku, widok na dolinę Myśli (zaznaczono jadący pociąg, zapewne aby podkreślić wagę nowej linii kolejowej), staw młyński na Myśli, kościół, restaurację przy dworcu, wówczas jeszcze nazywaną od nazwiska właściciela lub dzierżawcy (w tym wypadku Kuherta - być może wystąpił błąd w zapisie, bowiem na poprzedniej karcie właściciel nazywał się Kuhnert). Na uwagę zwraca widok kościoła. Jest on wprawdzie wykonany dość schematycznie, jednakże pozwala zorientować się w kształcie dawnego budynku świątyni namyślińskiej. Była to budowla ryglowa, z wieżą, z dwoma rzędami okien, rozłożonymi w sześciu osiach, ze ścianami bielonymi zapewne wapnem. Powstała w okresie wojny siedmioletniej, a około 1903 roku została zastąpiona nową, ceglaną, zbudowaną w stylu neogotyckim. Wydawcą karty był H. Faethe, z Kostrzyna. Numer wzoru karty 8907.