Loading Flash Menu

Budowa małej elektrowni wodnej
w Namyślinie

Do budowy elektrowni wodnej w Namyślinie wykorzystano istniejący, jednakże zaniedbany i zniszczony stopień wodny, znajdujący się na zasypanej odnodze rzeki Myśli. Sam stopień powstał zapewne kilka wieków temu, jednakże do budowy obecnej elektrowni użyto konstrukcji powstałej w początku XX wieku. Istniejąca w Namyślinie a pochodząca z okresu przedwojennego elektrownia wodna przestała funkcjonować po doprowadzeniu do wsi prądu z sieci centralnej w połowie XX wieku. Urządzenia starej elektrowni zniszczono, a sam budynek popadał stopniowo w ruinę.

Budowę obecnej elektrowni rozpoczęto w 1997 roku. Do jej powstania udało się wykorzystać niewielkie fragmenty dawnego budynku maszynowni oraz betonową konstrukcję stopnia wodnego. 

Widok od strony mostu
na zniszczony budynek dawnej elektrowni.

 
Widok na oczyszczone z drzew i krzewów
ruiny budynku dawnej elektrowni.
   
To samo ujęcie po remoncie dachu.
Widok współczesny.

Pierwszym etapem prac było oczyszczenie ruin budynku i jego otoczenia z krzaków, drzew i gruzu. Następnie odbudowano pomieszczenie maszynowni oraz wzmocniono istniejącą konstrukcję stopnia wodnego.

Trzy ujęcia budynku elektrowni poniżej stopnia wodnego w różnych fazach budowy.


* * *

Kanał doprowadzający wodę do elektrowni był w momencie rozpoczęcia budowy całkowicie zasypany, zaś odprowadzajacy wymagał znacznego poglębienia i oczyszczenia.

 

 

Pogłębianie kanału odprowadzającego wodę z elektrowni oraz efekt końcowy prac.
Kopanie kanału doprowadzającego wodę do elektrowni...

 

 

 

 

 

Współczesny widok kanału doprowadzającego wodę do elektrowni.

 

Wykonano także nowe betonowe konstrukcje kanałów doprowadzających wodę do turbin.

  

Ostatecznie zainstalowano turbiny oraz urządzenia sterujące.

Woda przez turbiny w nowej elektrowni popłynęła 15 maja 1998 roku.