Loading Flash Menu

Myśla w Namyślinie

Rzeka Myśla (niem. Mietzel) jest główną osią wodną Pojezierza Myśliborskiego. Na długości ok. 96 km przepływa przez województwo zachodniopomorskie oraz fragmentami przez lubuskie. Wpada do Odry nieopodal wioski Chlewice.

Rzeka w dużej części zachowała swój pierwotny bieg, dzięki czemu koryto często meandruje, tworząc liczne zakola, rozlewiska i stawy przyrzeczne.

Na rzece zlokalizowane są jazy i liczne elektrownie wodne. Planuje się także udrożnienie Myśli dla turystyki kajakowej.


Pocztówka z widokiem na rzekę Myślę, nadana w 1912 roku. Ze zbiorów Bogusława Mykietów.
(kliknij, aby zobaczyć szczegóły)

 

Fragment mapy ukazuje rzekę w okolicach Namyślina.

 

 


Progi wodne w Namyślinie

Progi wodne w Namyślinie zlokalizowane są przy drodze-grobli do Kostrzyna. Pierwotnie spiętrzona woda tworzyła staw, rozlewający się malowiczno aż po teren kościoła, jak to jest widoczne na pocztówkach z 1918 i 1931 roku.


   


Po wojnie staw stopniowo zasypywano. W momencie rozpoczęcia budowy elektrowni, w latach dziewięćdziesiątych, nie było już po nim śladu, jak i po kanale doprowadzającym wodę do elektrowni.

Groblę, po której przebiega droga do Kostrzyna sztucznie podwyższono w latach pięćdziesiątych XX wieku, jednakże nie zmieniono wysokości samych progów wodnych.

 
kliknij, aby powiększyć

Pierwszy próg (licząc od centrum wsi) wykorzystywany jest przez elektrownię wodną. Na drugim zlokalizowane było niegdyś koło wodne, napędzające tartak. Jego ruiny widoczne są na brzegu kanału rzeki Myśli.


Drugi próg wodny w Namyślinie.

Trzeci próg tworzył efektowny wodospad zwany „Rauchwasser”. Za nim rzeka tworzy mały staw. Jego powstanie należy zapewne wiązać z planami utworzenia w Namyślinie letniska dla mieszkańców Kostrzyna. Uwidacznia to fragment pocztówki w 1931 roku.„Namyślin - najlepsze miejsce na wypoczynek
dla letnich gości” zachęcało hasło na pocztówce z 1931 roku.Współczesny widok na trzeci próg wodny w Namyślinie.
.