Loading Flash Menu

Namyślin 50 lat temu

W latach pięćdziesiątych XX wieku aparat fotograficzny nie był powszechnie dostępnym przedmiotem. Cena urządzenia, ale i kosztowna obróbka zdjęć skutecznie blokowały możliwość utrwalania chwili na kliszy fotograficznej. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zachowało się kilka zdjęć Namyślina z tego okresu. Wykonał je Pan Czesław Kiryk i wspaniałomyślnie użyczył w celu udostępnienia na stronie.

 

Zdjęcie wykonane z wieży kościoła w Namyślinie w kierunku stacji kolejowej.

Kolejne ujęcie z wieży kościelnej, tym razem w kierunku zachodnim (w kierunku rozgałęzienia dróg do Porzecza i Chlewic).
Na pierwszym planie widoczny jest budynek dawnej strażnicy WOP. Obecnie obiekt ten jest znacznie przebudowany.
W okresie przedwojennym budynek ten pełnił funkcję administracyjno-mieszkalną dla właścicieli młyna w Namyślinie.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełny widok na budynek.

Ujęcie w kierunku głównego skrzyżowania dróg w Namyślinie wykonane przed budynkiem obecnego sklepu spożywczego (widoczne wejście do sklepu). Na pierwszym planie można dostrzec bruk (obecnie wyasfaltowanej) jezdni. Po lewej stronie drogi widoczne są resztki rozbieranego budynku, stojącego w sąsiedztwie sklepu. Znad dachu budynku wystaje górny fragment wieży obserwacyjnej, stojącej na terenie dzisiejszej strażnicy straży pożarnej. W głębi ulicy znajduje się budynek gospody von Gralow, obecnie teren, na którym znajduje się przystanek PKS. Po prawej stronie drogi widoczna jest nieistniejąca współcześnie stodoła, stojąca na terenie dawnej strażnicy WOP.


Zdjęcie wykonane zapewne aparatem typu "camera obscura". Świadczy o tym charakterystyczne zaokrąglenie obrazu.
Obraz przedstawia widok w kierunku głównego skrzyżowania dróg w Namyślinie.


Scena z życia codziennego.