Loading Flash Menu

Namyślin dzisiaj

Współczesny Namyślin jest wsią sołecką liczącą około 300 mieszkańców. Administracyjnie położony jest w gminie Boleszkowice, w powiecie myśliborskim, województwo zachodniopomorskie. Wieś rozciąga się na linii wschód-zachód z centrum przy skrzyżowaniu dróg biegnących do Kostrzyna przez Kaleńsko na południe, do Chwarszczan na wschód, do Kłosowa na północ i do Chlewic oraz Porzecza na zachód. Drogi do Chwarszczan i Porzecza wysadzone są alejami lipowymi, dębowymi i klonowymi.


We wsi znajduje, ośrodek zdrowia, poczta, strażnica OSP, kościół, przystanek PKS, dwa sklepy, bar, hotel, wytwórnia folii oraz elektrownia wodna. W Namyślinie ma też swą siedzibę leśnictwo Namyślin oraz Boleszkowice, należące do nadleśnictwa w Dębnie. W pobliżu wsi znajduje się dworzec PKP linii kolejowej Kostrzyn-Szczecin.

Przez wieś przepływa rzeka Myśla, która na tym odcinku malowniczo meandruje. Przy drodze do Kostrzyna rzeka jest sztucznie spiętrzona i płynie trzema odnogami; na jednej z nich zlokalizowana jest elektrownia wodna.

Przez Namyślin przebiega zielony szlak rowerowy „Zielona Odra”, prowadzący z Kostrzyna do Szczecina przez miejscowości leżące wzdłuż rzeki. W samej wsi zaś rozpoczyna się czerwony szlak rowerowy, prowadzący przez Chwarszczany, Dębno do Pszczelnika.

 

Interesujące obiekty:
Kościół pod wezwaniem św. Ludwika, zbudowany w latach 1903-1904 w stylu neogotyckim. W wieży kościoła zegar z trzema tarczami oraz dwa dzwony.
Przy kościele pomnik ofiar I wojny światowej, zbudowany w 1921 roku. Po II wojnie światowej na szczycie pomnika umieszczono figurę Matki Boskiej. Zachował się także dom pastora, który po II wojnie światowej służył za siedzibę poczty oraz Gromadzkiej Rady Narodowej. Cmentarz znajduje się przy drodze do Chwarszczan. Obecnie wykorzystywana jest tylko część dawnego terenu. Zachowały się przedwojenne nagrobki.

Dworzec kolejowy znajduje się przy drodze do Chwarszczan. Pierwotny budynek, zniszczony w czasie II wojny światowej, przebudowano w 1968 roku . Wokół stacji zachowały się zabudowania pierwotnie powiązane z dawną stacją. Do dworca prowadzi malownicza aleja klonowa. Naprzeciw budynku stacji znajduje się dawna restauracja Waldschlösschen, będąca obecnie budynkiem mieszkalnym.

Obszerne informacje na temat Namyślina można odnaleźć w Wolnej Encyklopedii Wikipedii