Nieistniejący budynek tartaku w Namyślinie. Fragment pocztówki wydanej przez Friedriecha Teubnera w maju 1916 roku. Zdjęcie udostępnione przez Petera Teubnera.
 

 powrót