Zabudowania tartaku w Namyślinie. Fragment pocztówki wydanej przez Friedriecha Teubnera w maju 1916 roku. Zdjęcie udostępnione przez Petera Teubnera.

Budynki licząc od lewej:

1) istniejący obecnie budynek, służący jako magazyn, przebudowany w latach dwudziestych XX wieku;

2) nieistniejący budynek, rozebrany w latach siedemdziesiątych XX wieku; zachowały się fundamenty od strony rzeki;

3) budynek aministracyjno-mieszkalny przejęty przez WOP na strażnicę; gruntownie przebudowany.

Pomiędzy budynkiem 1. i 2. widoczne urządzenia elektrowni wodnej.

 

 powrót